Általános szerződési feltételek

1. Az általános szerződési feltétekben a hivatkozások a következőket jelentik

-ELADÓ  az EZDEJÓ Kft. (cégjegyzékszám 07-09-024842, adószám 24870687-1-07, székhely 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 10., mely olyan, független szerződéses fél,  aki térítés ellenében a Kibocsátó részéről rendelkezésére bocsátott szolgáltatásokat és termékeket terjeszti kupon formájában;

-VEVŐ az a természetes személy, aki Kupont vásárol az Eladótól, amivel a Kibocsátónál jogot szerez a szolgáltatás használatára vagy a termék birtoklására a Kibocsátóval előre egyeztetett időpontban és feltételekkel;

- EZDEJÓ KUPON (továbbiakban Kupon) az Eladó által kiállított bizonylat a Vételi Jogról, melyet a Vevőnek adtak el, és birtokosát feljogosítja, hogy az ezdejo.hu oldalon hirdetett szolgáltatásokat vagy termékeket akciós áron vehesse igénybe a Kibocsátónál, a Kibocsátóval előre egyeztetett időpontban és feltételekkel, a feltüntetett időszakban. A Kupon feljogosítja, de nem kötelezi birtokosát, hogy a Kibocsátótól, Érvényesítési Áron (amennyiben van ilyen) a feltüntetett időszakon belül megvásárolja a Kuponon meghatározott szolgáltatásokat vagy termékeket;

- KIBOCSÁTÓ egy olyan jogi személy, aki a szolgáltatásai vagy termékei megvásárlására egy opciót bocsát ki meghatározott áron, és aki megbízást adott az Eladónak, hogy a piacon ezeket az opciókat Ezdejó Kuponként értékesítse a nevében és érdekében;

- KUPON NÉVÉRTÉKE az összeg, ami a kuponon fel van tüntetve és a Kibocsátó által nyújtott szolgáltatás vagy termék teljes ára;

- KEDVEZMÉNYES ÁR az összeg, aminek a megfizetése ellenében a Vevő jogosult az adott ajánlatban szereplő szolgáltatás vagy termék igénybe vételére vagy átvételére

- KUPON ÁR  az összeg, amin a Vevő megveszi a Kupont az Eladótól;

- ÉRVÉNYESÍTÉSI ÁR az összeg, amin a Vevő megveheti a Kibocsátó szolgáltatását a Kibocsátónál. Érvényesítési ár csak és kizárólag az előlegfizetéses ajánlatoknál kerül feltüntetésre és Kibocsátó csak akkor kérheti a Vevőtől, ha az ajánlat úgy lett meghirdetve, hogy az Érvényesítési ár fel lett tüntetve;

- ELŐLEGES AJÁNLAT az az ajánlat, melyben a Kedvezményes ár a Kupon ár és az Érvényesítési ár összege. A Vevő akkor jogosult az adott ajánlatban szereplő szolgáltatás vagy termék igénybe vételére vagy átvételére, amennyiben a Kupon ár az Eladó részére, valamint az Érvényesítési ár a Kibocsátó részére egyaránt megfizetésre került.

- HAGYOMÁNYOS AJÁNLAT az az ajánlat, melyben a Kedvezményes ár megegyezik a Kupon árral. A Vevő akkor jogosult az adott ajánlatban szereplő szolgáltatás vagy termék igénybe vételére vagy átvételére, amennyiben a Kupon ár az Eladó részére megfizetésre került.

- ÁSZF www.ezdejo.hu honlapon közzétett, az Ezdejó Kuponok értékesítésére érvényes jelen Általános szerződési feltételek és kikötések a változtatásokkal, és módosításokkal együtt;

- WEBOLDAL az www.ezdejo.hu oldalon;

- ÍRÁSBAN fénymásolat, e-mail, nyomtatott vagy bármilyen elektronikus módon történő tárolás;

- FELEK természetes és/vagy jogi személy;

- HÍRLEVÉL FELIRATKOZÓ olyan személy, aki a www.ezdejo.hu oldal e-mail címének, kereszt- és vezetéknevének megadásával jelzi, hogy kér e-mail értesítőt az ajánlatokról. Ezt a szándékát a feliratkozás után a megadott e-mail címére küldött megerősítő linkkel meg is erősíti. A hírlevélről a levél alján megtalálható „leiratkozás” gombbal bármikor leiratkozhat.

-REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ  olyan személy, aki helyesen regisztrál a www.ezdejo.hu weblapon és vállalja, hogy tiszteletben- és betartja az ÁSZF rendelkezéseit, és így jogot szerez arra, hogy Ezdejó Kuponokat vásároljon kedvező áron. A regisztráláskor a Felhasználónak meg lehet, de nem kötelező megadnia felhasználó nevét, kereszt- és vezetéknevét, címét, telefonszámát, nemét és születési idejét, viszont kötelező megadnia egy jelszót, mellyel a Felhasználó jogosult lesz, hogy hírleveleket kapjon a legújabb ajánlatokról és kuponokat vásároljon valamint Felhasználói fiókjába belépjen, adatait, vásárlási előzményeit megtekintse és adatait módosítsa;

-ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ az Utalványon megjelölt időszak, amely során az Kupon birtokosa igényelheti a Kibocsátótól az Érvényesítési Jog gyakorlását fizetés ellenében, előzetes foglalás vagy bejelentkezés és visszaigazolás alapján;

- KUPON BEVÁLTÁSA/OPCIÓ GYAKORLÁSA azt jelenti, hogy egy Kupon birtokos átadja a Kibocsátónak a kinyomtatott Kupont vagy elektronikusan bemutatja neki és amennyiben előlegfizetéses ajánlatról van szó, fizet a Kuponon megjelölt Szolgáltatások igénybevételéért a Kuponon feltüntetett Érvényesítési Áron (ha van ilyen), a Kibocsátóval előre egyeztetett helyen és időben.

2. Az ÁSZF az Ezdejó Kuponokkal lebonyolított, az Eladó által a www.ezdejo.hu weboldalon, vagy egyéb értékesítési csatornákon keresztül a Vevőknek kínált és eladott minden ügyletre érvényes.

3. A Kibocsátó meghatalmazása alapján, a nevében és érdekében az Eladónak jogában áll eladni az opciókat Ezdejó Kuponok formájában, melyek a birtokosát feljogosítják, de nem kötelezik, hogy megvásárolják a Kuponon feltüntetett időszakon belül a Kuponon meghatározott szolgáltatásokat és termékeket a Kibocsátótól az Érvényesítési áron (kizárólag előleges ajánlatnál), a Kibocsátónál történő előzetes bejelentkezés és visszaigazolás alapján.

A Kibocsátó Érvényesítési Jogot biztosít minden Vevőnek, aki Kupont vesz az Eladótól a Kibocsátó Kuponon jelzett szolgáltatásaira vagy termékeire, a kuponon feltüntetett Kupon áron és Érvényesítési Áron (kizárólag előleges ajánlatnál), és Érvényességi Idő alatt a Kibocsátóval előre egyeztetett feltételekkel. A Kupont a Kibocsátó aláírja vagy jóváhagyja.

A Kibocsátó biztosítja és jóváhagyja, hogy az általa kibocsátott Érvényesítési Jogot/Kupont az Eladó értékesíthesse a Vevőnek Kupon áron és Érvényesítési Áron (kizárólag előleges ajánlatnál). A Kupon felhatalmazza birtokosát az adott ajánlatban meghatározott szolgáltatásokra és termékekre a Kibocsátónál az Érvényességi Idő alatt és feltételekkel. Amennyiben előlegfizetéses ajánlatról van szó, a Kupon akkor hatalmazza fel birtokosát az ajánlatban meghatározott szolgáltatásokra és termékekre a Kibocsátónál az Érvényességi Idő alatt és feltételekkel, amennyiben az Érvényesítési ár a Kibocsátónak közvetlenül megfizetésre került.

Az Érvényesítési Jog életbe lép aznap, mikor az Eladó értékesíti a Kupont a Vevőnek a Kibocsátó jóváhagyásával, kivéve, ha az adott ajánlatban meghirdetett felhasználási feltételek erről másképp nem rendelkeznek.

4. A vételi opció kedvezményezettje a Kupon birtokosa, a Vevő, vagy más személy, aki a Vevőtől a Kupont elismervényként kapta. A Kupon a megvásárlásának napjától mindaddig bármikor átruházható más személyekre, amíg a Kibocsátó megerősíti a Kupont benyújtó személyét.

5. Az Kupon birtokosa a Kupon beváltásával gyakorolja Érvényesítési (opcióját) jogait, vagyis azáltal, hogy átadja a kinyomtatott Kupont vagy bemutatja azt elektronikus formátumban a beváltás helyén és kifizeti a Kuponon  feltüntetett Érvényesítési árat az azon feltüntetett szolgáltatások vagy termékek igénybevételéért, az utalvány érvényességi ideje során bármikor, azzal a kitétellel, hogy előzőleg már megkapta az Kibocsátó írásbeli vagy amennyiben a Kibocsátó azt előzetesen kinyilatkoztatta és lehetővé tette, szóbeli visszaigazolását. 

6. Az Érvényesítési Jog az Érvényességi idő folyamán csak akkor gyakorolható és egyedül annál a Kibocsátónál, aki köteles a Kupon birtokosának az Kuponon feltüntetett promóciós szolgáltatásokat vagy termékeket a minőségi szabványok figyelembevételével a lehető legjobb minőségben nyújtani, azzal azonos, vagy akár annál jobb színvonalon, ahogy a szokásos tevékenységei során a vevőinek nyújtja.

7. Az Érvényesítési Jog lejárati idővel rendelkezik, mely a Kuponon jelölve van és a lejárati idő után nem használható fel.

8. A Vevő az Érvényességi Idő alatt bármikor élhet Érvényesítési Jogával, amennyiben arról egyeztetett a Kibocsátónál.

9. A Vevő Érvényesítési Jogával él, ha a Kibocsátónál érvényes időpont foglalással rendelkezik. Miután a Kibocsátó jóváhagyta az időpont foglalást, az Vevő az előleges ajánlatnál az Érvényesítési Árat ki kell, hogy fizesse a Kibocsátóhoz vagy egy hozzá tartozó létesítménybe való érkezésekor, mivel ennek eredményeképpen a Kupon fel lett használva és az Érvényesítési Jogot gyakorolják. A Kupont a Kibocsátónak le kell adni vagy elektronikus úton be kell mutatni érkezéskor vagy termék esetén átvételkor.

10. Az Érvényesítési Jog eladható vagy átruházható egy új birtokosra a Kupon átadása által, amennyiben az nem lett felhasználva, vagy még nem járt le. Míg a Vevő él, csak a Vevő gyakorolhatja az Érvényesítési Jogot. A Vevő halála esetén, amennyiben nem járt le a kupon, a Végrehajtói Jog  gyakorolható a Vevő végrendeletében megjelöltek által, vagy ahogy azt az azt leíró törvények szabályozzák.

11. Nem az Eladó az Opció Kibocsátója; ennek megfelelően a Vevővel, illetve a Kupon birtokosával szemben nem köteles csak annak garantálására, hogy az Utalványon feltüntetet Kibocsátó kötelezettséget vállal a Kupon birtokosával szemben, hogy fizetés ellenében teljesíti a Kuponon meghatározott Szolgáltatásokat.  

12. Az Eladó csak az Opció Kibocsátójával kapcsolatos szerződéses kötelezettségek fennállása tekintetében vonható felelősségre, és csak e kötelezettségek teljesítéséért. Az Opció Kibocsátója a Kupon Kibocsátójaként kizárólagos és teljes mértékű felelősséget vállal a Kupon kapcsán felmerülő kötelezettségek teljesítéséért. A Vevő esetleges panaszait közvetlenül az Opció Kibocsátójával köteles rendezni, az adott helyen érvényes reklamációs időszak betartásával.

13. A www.ezdejo.hu weboldalon közzétett Kuponok a rajtuk feltüntetett áron érhetők el a vevők számára ezen ÁSZF alapján és az Opció Kibocsátója által meghatározott, a promóciós ajánlat részét képező feltételekkel.

14. A Kupon megvásárlásával Ön elfogadja, hogy a kártyáját, amellyel fizet a szolgáltatás vagy termék Kereskedelmi Árával terheljük meg. A Kupon megvásárlásához előzetesen nyitnia kell egy felhasználói fiókot a www.ezdejo.hu weboldalon. Felhasználói fiók nyitásával/regisztrálással jogosulttá válik a megrendeléseihez való hozzáféréshez, és azok kinyomtatásához, megtekintheti korábbi vásárlásait, és szerkesztheti az adatokat.

15. A www.ezdejo.hu weboldalon közzétett ajánlat lényegi elemei, az árak, és az előírt időszakok, ide sorolva minden adót és illetéket is, az Eladó által a Vevő felé visszaigazolt végleges kuponvásárlás vételi megbízás pillanatában érvényesek.

16. A Szolgáltatások vagy Termékek teljes ára ÁFA-val, a „Véglegesítés” gomb mellett jelenik meg, még mielőtt véglegesíti a Kupon megrendelését.

17. Megrendelését visszaigazoljuk, és a Kupon megvásárlásának folyamata akkor fejeződik be, amikor a Vevő megkapja a részére kiállított Kupont e-mailen ill. a www.ezdejo.hu  weblapon a Profilom menüponton belül a Kuponjaim menüből letöltheti.

18. Kizárólag az Opció Kibocsátója dönthet arról, hogy az Kupon kombinálható-e harmadik félként szereplő Kibocsátók utalványaival, illetve más Kuponokkal és promóciókkal.

19. A Kupon érvénytelenítését vonja maga után, amennyiben megkísérlik a Kupont az ÁSZF szerinti megállapodásban foglalt céloktól eltérően felhasználni, mindennemű kártérítés lehetősége nélkül.

20. A Kupon akkor tekinthető beváltottnak, amikor először átadják a Kupont az Opció Kibocsátójának. A Kupon birtokosa köteles gondoskodni arról, hogy megakadályozza a Kupon jogosulatlan terjesztését. A Kupon birtokosa teljes felelősséggel tartozik az ebből esetlegesen eredő károkért.

21. A Kupon érvényessége a Kuponon feltüntetett napon szűnik meg, és az érvényességét nem lehet meghosszabbítani, kivéve, ha arról az Eladó a Kupon megvásárlója részére e-mailen értesítést küld a Vevőnek, a Kibocsátóval előzetesen egyeztetett tartalommal.

22. A Kupon megvásárlásának folyamata a következő:

A Vevő köteles átadni vagy elektronikusan bemutatni a kinyomtatott eredeti Kupont a Kibocsátónak beváltáskor.

23. A Kibocsátó egyetért, hogy minden egyes Kupont aktivál, amint azt a Vevők beváltják a szolgáltatás igénybevételekor. A Kupont a Kibocsátó a www.ezdejo.hu oldalon aktiválhatja a Kupon kódjának beírásával. Egy aktivált kupont felhasználtnak kell tekinteni, amelynél az Érvényesítési Joggal éltek.

24. A Kibocsátó a Vevő minden panaszát el kell fogadnia, úgy, hogy közben biztosítja a Vevő összes panasztételi jogát.

25. Minden költség és kiadás, ami felmerül a Vevő panaszának megoldásából adódóan (pénz visszatérítés, szolgáltatás kiterjesztése, stb.) a Kibocsátótól ered, ezért kizárólag őt terheli. Ugyanez vonatkozik a törvények következtében jogosan kiszabott büntetések, díjak, korlátozások, módosításokkal, stb. kapcsolatban.

26. A Vevő számára minden visszatérítés kizárólag a Kibocsátót terheli és neki kell végrehajtania. Az Eladónak nem kötelessége a Kupon árát visszatéríteni a Vevőnek.

27. Az Eladó nem garantálja a www.ezdejo.hu oldalán megjelent ajánlatok adatainak és anyagának pontosságát, időszerűségét, minőségét, teljességét és megfelelősségét semmilyen egyedi esetben sem. Az ilyen jellegű információk és anyagok pontatlanok lehetnek és hibákat tartalmazhatnak és az Eladó mentesíti magukat tőle a törvényi kereteken belül.

28. A vevő által használt információk és anyagok, melyek a www.ezdejo.hu oldalon megjelentek a Kibocsátó saját kockázatára adta meg, ezért az Eladó nem terhelhető. A Kibocsátó saját felelőssége, hogy a megadott termékek, szolgáltatások és információk amit a www.ezdejo.hu weboldalon megadtak a valóságnak megfelelnek.

29. Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Az Vevő által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben (kivéve, ha a következő pont szerint az Eladó felelőssége fennáll) a Vevő és a Kibocsátó között lehetséges, melyben az Eladó a Vevő kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

Eladó felelősséget vállal azért, hogy a Kupon a rajta megjelölt kereskedelmi partnernél az ott meghatározott feltételekkel és módon beváltható, azt a kereskedelmi partner elfogadja.

Ezen túlmenően azonban Eladó nem vállal felelősséget a Kuponnal megvásárolható szolgáltatásért/termékért. Eladó felelőssége nem terjed ki a Vevő és az Eladó kereskedelmi partnere között létrejött jogviszonyért. Eladó nem vállal felelősséget a Vevő és Kibocsátó között létrejött jogviszonyból (szerződésből) eredő követelésekért, a szerződés teljesítéséért, annak módjáért, a szerződés tárgyáért, a szerződő felek személyéért. Ebből a jogviszonyból (szerződésből) eredően kártérítési felelősség Eladót nem terhelheti.

30. Elállás, visszatérítés

A Kupon átvétele után a Vevő köteles a Kupon tartalmát leellenőrizni és haladéktalanul jelezni az Eladó ügyfélszolgálatán, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

A szerződéstől a Vevő a kupon átvételét követő 14 napon munkanapon belül indoklás (külön magyarázat) nélkül elállhat, amennyiben a Kupont még nem váltotta be. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Ebben az esetben a kifogásolt Kupon(ok) árát legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása során és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli. Indok nélküli vagy az Eladónak nem felróható elállás esetén Eladó az összeg visszautalásával kapcsolatban banki költséget számolhat fel (min. 500 Ft, 10.000 Ft feletti visszafizetés esetén, 10.000 Forintonként 1.000 Ft).


Amennyiben egy Kupon már beváltásra került, az esetleges elállás az adott akciót meghirdető Kibocsátó jogköre. Ilyen esetekben a Kibocsátó feltételei a mérvadóak, illetve a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály. Amennyiben a beváltott Kupon ára szállítási költséget is tartalmaz, elállás esetén nem kerül visszatérítésre.

Amennyiben a Kupon beváltása bármilyen Vevőn kívül álló okból nem lenne lehetséges (az adott Kibocsátó megszűnt, a Kupont nem fogadták el, stb.…) az Eladó teljes felelősséget vállal, és jogos reklamáció esetén a Kupon árát visszafizeti a Vevőnek, ezen túlmenően azonban kártalanítási kötelezettség az Eladót nem terheli. A Vevőnek az e pontban meghatározott igényét az Eladó ügyfélszolgálatán, az info@ezdejo.hu e-mail címen kell 30 napon belül bejelenteni, mellékelve a visszaküldeni szánt Kuponnal. Eladó a Kupon vételárát a Kupon visszaküldését követő 30 napon belül téríti vissza. A Kupon visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket a Vevő viseli. A Kupon vételárának visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel történik.

A lejárt határidejű Kuponokat az Eladó nem tudja visszaváltani.

31. Szellemi tulajdonjog

A www.ezdejo.hu weboldalon megjelent anyagok az Eladó által tulajdonolt és szabadalmaztatottak, melybe beletartozik minden cím, a hirdetések szerzői és tulajdon joga valamint a teljes reklám anyagok. Ezek az anyagok magukba foglalják, de nem korlátozottak a designra, elrendezésre, kinézetre, megjelenésre és grafikákra. Bármilyen jellegű másolása szigorúan tilos kivéve a szerzői jogban foglaltak szerint.

32. A www.ezdejo.hu weboldal ÁSZF-e érvényes a Vevőre (a Kupon tulajdonosa), a Kupon Kibocsátójára és az Eladóra, aki terjeszti a Kupont/Érvényesítési Jogot. Az Eladónak nincs jogi kötelezettsége a Vevő felé, kivéve hogy bizonyítsa, hogy a Kuponok/Érvényesítési Jogok valójában a Kibocsátó adta ki.

34. Ez az ÁSZF a magyar törvényeknek megfelel. Bármilyen jogi vita esetén a Dunaújvárosi Járásbíróságnak kizárólagos döntési joga van.

36. Egyik fél sem vonható felelősségre a másikkal szemben, ha kötelezettségének késedelme vagy mulasztásának oka vis maior, tűz, állami tevékenység, háború, felkelés, embargó, alapanyag vagy energia beszerzésének akadályozása, lázadás, árvíz, természeti katasztrófa vagy bármely hasonló ok, ami a Felek hatáskörén kívül esik, amennyiben a Fél írásos értesítést ad ilyen helyzetről és minél hamarabb visszaállítja a működését, és feltéve ha harminc (30) napnál tovább fennáll a körülmény, akkor a másik fél felbonthatja a szerződést.

Az ÁSZF-ben foglaltak vis maior esetén felfüggesztésre kerülnek.

38. Korlátozott felelősség

A megfelelő törvényre vonatkozóan sem az Eladó, sem annak beszállítói és alvállalkozói nem vonhatóak felelősségre a Kibocsátó vagy a Vevő vagy egy harmadik fél által okozott károkért, még ha közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy következményből adódó is volt (ideértve, de nem kizárólag erre korlátozva a szolgáltatások vagy termékek helytelen használatából adódó károk, üzlettől való elesés, bevételtől való elesés, üzletvitel megszakadása és hasonlók), ami a Kibocsátó szolgáltatásainak vagy termékeinek nem rendeltetésszerű használatából ered.

Azonban, ha az Eladó vagy beszállítói által létrejött Kupon/Érvényesítési Jog eladásból kára keletkezik a Kibocsátónak, a Vevőnek vagy egy harmadik félnek, az teljességgel az Eladó felelőssége a Kuponon meghatározott, a Vevő által az Eladónak fizetett árig terjedően. Abban az esetben, ha a vevő visszatérítésre jogosult, akkor a Kibocsátó a teljes Kedvezményes árat köteles neki visszatéríteni, amit a Kuponért fizetett, de az Eladónak nem kötelezettsége azt a Kibocsátónak visszatéríteni.

39. Módosítások

Az eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, módosítsa vagy lecserélje a jelen ÁSZF-t a saját belátása szerint. Bármely jelentős változás, módosítás vagy csere jelezve lesz a Regisztrált Felhasználóknak és a többi félnek a megfelelő módon. A www.ezdejo.hu oldal Regisztrált Felhasználóinak és egyéb Feleknek a változásokat, módosításokat és cseréket át kell néznie és el kell fogadnia, mely aztán jogilag kötelező erejű lesz.

További információkért, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@ezdejo.hu e-mail címen.

AZ EZDEJÓ KUPONOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A WWW.EZDEJO.HU WEBLAPON JELENNEK MEG AZ IDŐNKÉNT ÉRVÉNYESÍTETT VÁLTOZTATÁSOKKAL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEKKEL EGYÜTT, ÉS AZ ELADÓ ÁLTAL E HONLAPON, VAGY MÁS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁKON KERESZTÜL KÍNÁLT ÉS ELADOTT EZDEJÓ KUPONOKRA ÉRVÉNYESEK.

A KUPON MEGVÁSÁRLÁSÁVAL, VAGY A VÉTELI MEGBÍZÁS LEADÁSÁVAL ÚGY TEKINTJÜK, HOGY A VEVŐ ELOLVASTA, TUDOMÁSUL VETTE, ÉS ELFOGADTA AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET.

EZDEJÓ Kft. 2014. április 14.

Tudnivalók

Üzenj nekünk! Rólunk
GY.I.K. Partner szeretnék lenni
Adatvédelem Á.Sz.F.
Impresszum Kapcsolat

Hívd meg barátaidat!

A kártyás fizetés szolgáltatója:

Utolsó módosítás dátuma: 2020-01-27

Rendszer és design: KuponOS

A képek illusztrációk. Az eredeti szolgáltatás vagy termék eltérhet a képen láthatótól.