Általános Szerződési Feltételek

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Az EZDEJÓ Kft. (cégjegyzékszám 07-09-024842, adószám 24870687-1-07, székhely 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 10., mely olyan, független szerződéses fél,  aki térítés ellenében a Kibocsátó részéről rendelkezésére bocsátott szolgáltatásokat és termékeket terjeszti kupon formájában;

Bejegyezte, továbbá vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, annak nyilvántartásában.

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Mobil1: +36-30-396-22-24

 Telefon: +36-50 107 98 71

E-mail: info@ezdejo.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Email: info@tarhely.com

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00-17:00
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

 

 

1.3. A Szolgáltatót Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejegyezte. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-74367/2014.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Ezdejó Kft.

Postacím: 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 10.

E-mail:info@ezdejo.hu

A Vevő és az Eladó közti jogvita esetén a Feleknek lehetőségük van Békéltető Testülethez fordulni. A területileg illetékes a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság Háza
Tel: 22/510-310
Fax: 22/510-312

felkereshető a http://www.bekeltetesfejer.hu honlapon, illetve a bekeltetes@fmkik.hu emailcímen keresztül.

 

Az Európai Unió területén működő vállalkozásokra vonatkozó ODR link: http://ec.europa.eu/odr az online vitarendezési platform jogviták rendezésére szolgál online felületen.

 

1.4. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (ezek bármelyikével) a Szolgáltató és a Webáruház szolgáltatásai igénybe vevő (a továbbiakban: „vevő” vagy „vásárló”) között a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ ÁSZF”) rendelkezéseinek megfelelően szerződés jön létre.

1.5. A vevők mint a Webáruház használói, kötelesek elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben vevő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az weboldalt nem használhatja, a Webáruházban megrendelést nem adhat le, nem vásárolhat. A vevő a Webáruházban adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szolgáltató kezelje.

1.6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház weblapján történt megjelentés időpontjától hatályos. Azon vevők, akik nem értenek egyet a szabályok módosulásával, nem jogosultak a továbbiakban vásárolni. A változtatások a már megkötött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

1.7. Értelmező rendelkezések

ELADÓ (Webáruház)  az EZDEJÓ Kft., amely egy független szerződéses fél,  aki térítés ellenében a Kibocsátó részéről rendelkezésére bocsátott szolgáltatásokat és termékeket terjeszti kupon formájában;

-VEVŐ az a természetes személy, aki Kupont vásárol az Eladótól, amivel a Kibocsátónál jogot szerez a szolgáltatás használatára vagy a termék birtoklására a Kibocsátóval előre egyeztetett időpontban és feltételekkel;

- EZDEJÓ KUPON (továbbiakban Kupon) az Eladó által kiállított bizonylat a Vételi Jogról, melyet a Vevőnek adtak el, és birtokosát feljogosítja, hogy az ezdejo.hu oldalon hirdetett szolgáltatásokat vagy termékeket akciós áron vehesse igénybe a Kibocsátónál, a Kibocsátóval előre egyeztetett időpontban és feltételekkel, a feltüntetett időszakban. A Kupon feljogosítja, de nem kötelezi birtokosát, hogy a Kibocsátótól, Érvényesítési Áron (amennyiben van ilyen) a feltüntetett időszakon belül megvásárolja a Kuponon meghatározott szolgáltatásokat vagy termékeket;

- KIBOCSÁTÓ egy olyan jogi személy, aki a szolgáltatásai vagy termékei megvásárlására egy opciót bocsát ki meghatározott áron, és aki megbízást adott az Eladónak, hogy a piacon ezeket az opciókat Ezdejó Kuponként értékesítse a nevében és érdekében;

- KUPON NÉVÉRTÉKE az összeg, ami a kuponon fel van tüntetve és a Kibocsátó által nyújtott szolgáltatás vagy termék teljes ára;

- KEDVEZMÉNYES ÁR az összeg, aminek a megfizetése ellenében a Vevő jogosult az adott ajánlatban szereplő szolgáltatás vagy termék igénybe vételére vagy átvételére

- KUPON ÁR  az összeg, amin a Vevő megveszi a Kupont az Eladótól;

- ÉRVÉNYESÍTÉSI ÁR az összeg, amin a Vevő megveheti a Kibocsátó szolgáltatását a Kibocsátónál. Érvényesítési ár csak és kizárólag az előlegfizetéses ajánlatoknál kerül feltüntetésre és Kibocsátó csak akkor kérheti a Vevőtől, ha az ajánlat úgy lett meghirdetve, hogy az Érvényesítési ár fel lett tüntetve;

- ELŐLEGES AJÁNLAT az az ajánlat, melyben a Kedvezményes ár a Kupon ár és az Érvényesítési ár összege. A Vevő akkor jogosult az adott ajánlatban szereplő szolgáltatás vagy termék igénybe vételére vagy átvételére, amennyiben a Kupon ár az Eladó részére, valamint az Érvényesítési ár a Kibocsátó részére egyaránt megfizetésre került.

- HAGYOMÁNYOS AJÁNLAT az az ajánlat, melyben a Kedvezményes ár megegyezik a Kupon árral. A Vevő akkor jogosult az adott ajánlatban szereplő szolgáltatás vagy termék igénybe vételére vagy átvételére, amennyiben a Kupon ár az Eladó részére megfizetésre került.

ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ az Utalványon megjelölt időszak, amely során az Kupon birtokosa igényelheti a Kibocsátótól az Érvényesítési Jog gyakorlását fizetés ellenében, előzetes foglalás vagy bejelentkezés és visszaigazolás alapján;

- KUPON BEVÁLTÁSA/OPCIÓ GYAKORLÁSA azt jelenti, hogy egy Kupon birtokos átadja a Kibocsátónak a kinyomtatott Kupont vagy elektronikusan bemutatja neki és amennyiben előlegfizetéses ajánlatról van szó, fizet a Kuponon megjelölt Szolgáltatások igénybevételéért a Kuponon feltüntetett Érvényesítési Áron (ha van ilyen), a Kibocsátóval előre egyeztetett helyen és időben.

 

 

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Webáruház terméket, illetve szolgáltatás igénybevételét közvetíti kuponos formában, ennélfogva a közvetítés, reklámtevékenység jellege miatt semmilyen formában nem felel a  termék/szolgáltatás minőségéért, a technikai feltételekért, a tényleges igénybevételkor alkalmazott gépekért, az esetleges eltérésekért a reklámozott feltételekhez képest. A Webáruházban szereplő adatok minden esetben harmadik féltől származnak, azok valóságtartalmáért a Webáruház nem felelős. A vevő által használt információk és anyagok, melyek a www.ezdejo.hu oldalon megjelentek a Kibocsátó saját kockázatára adta meg, ezért az Eladó nem terhelhető. A Kibocsátó saját felelőssége, hogy a megadott termékek, szolgáltatások és információk amit a www.ezdejo.hu weboldalon megadtak a valóságnak megfelelnek.

A megrendelések leadása kizárólag az elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.ezdejo.hu webcímen. A megrendelés nem kötött előzetes regisztrációhoz, de lehetőség van regisztrálni, a teljeskörű felhasználói kiszolgáláshoz ajánlott.

2.2. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vevők részére. A rendelés leadása előtt a vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

2.3. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vevő a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal.

2.4 Amennyiben a megrendelt termék,nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. Vevő elfogadja, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a vételár visszafizetésén felül kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb kompenzációra.

2.5. A Webáruházban történő vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a vevő és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A vevő a megrendelés elküldésével az adásvételi szerződés feltételeit elfogadja. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató és vevő között csak és kizárólag a Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozatával jön létre a szerződés (a vevő által megadott e-mail címre küldött visszaigazoló üzenet, nem a Webáruház felületén lévő üzenet, mely szerint rögzítésre került a megrendelés), ennek hiányában a felek között nem jön létre szerződés.

Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól, a vevő nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató pedig nem köteles teljesíteni. Ugyanígy, ha a Vevő átutalással a megadott határidőig nem fizet, eladó mentesül a teljesítés alól, a nem fizetés elállásnak minősül.

Felek elfogadják, hogy a fentiek szerint kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, melyre a jelen ÁSZF rendelkezési is irányadóak, a szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben pedig Magyarország joga az irányadó. A szerződés magyar nyelven jön létre és utóbb hozzáférhető.

Szolgáltató e-mailben írásbeli megerősítést küld a szerződésről.

A Webáruház a szerződést elektronikusan iktatja, és törvény szerint előírt határidőig tárolja.

2.6. A vevő által a megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a „A fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Fiókom” menüpontban. A vásárlás befelyezéséhez a fizetés oldalra irányítja a rendszer a vevőt, ahol megadhatja, illetve módosíthatja az adatait; és elfogadja a szerződési feltételeket. A rendszer felajánlja a fizetés lehetőségeit.  A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az ügyfélszolgálat e-mail címén.

2.8. A Webáruházban feltüntettet árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét. A Webáruházból megrendelhető szolgáltatások/termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.9. Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra (pl. „1” Ft-os ár), akkor a szolgáltató nem köteles a vevőt kiszolgálni. A Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.  Az ilyen esetekért a Webáruház felelősséget nem vállal, Szolgáltató az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a vevőt.

2.10. A Webáruház szolgáltatás igénybevételét közvetíti kuponos formában, ennélfogva a közvetítés, reklámtevékenység jellege miatt semmilyen formában nem felel a  termék/szolgáltatás minőségéért, a technikai feltételekért, a tényleges igénybevételkor alkalmazott gépekért, az esetleges eltérésekért a reklámozott feltételekhez képest. A Webáruházban szereplő adatok minden esetben harmadik féltől származnak, azok valóságtartalmáért a Webáruház nem felelős. A Webáruház mint szolgáltató a termékek leírását és technikai ismertetőit a közvetített szolgáltatók által részére megadott adatok alapján jelenteti meg a Webáruházban, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termékek tulajdonságait, jellemzőit a közvetített szolgáltatók hibásan adták meg.

2.11. A Szolgáltató a kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségeken az által nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a Webáruház használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

2.12. A vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.13. Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

 

3. Garancia

A Szolgáltatások vagy Termékek teljes ára ÁFA-val, a „Véglegesítés” gomb mellett jelenik meg, még mielőtt véglegesíti a Kupon megrendelését. A Fizetés gombra kattintva a Vevő elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Megrendelését visszaigazolja a Webáruház, és a Kupon megvásárlásának folyamata akkor fejeződik be, amikor a Vevő megkapja a részére kiállított Kupont e-mailen ill. a www.ezdejo.hu  weblapon a Profilom menüponton belül a Kuponjaim menüből letöltheti.

 

A Vevő által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben (kivéve, ha a következő pont szerint az Eladó felelőssége fennáll) a Vevő és a Kibocsátó között lehetséges, melyben az Eladó a Vevő kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

Eladó felelősséget vállal azért, hogy a Kupon a rajta megjelölt kereskedelmi partnernél az ott meghatározott feltételekkel és módon beváltható, azt a kereskedelmi partner elfogadja.

Ezen túlmenően azonban Eladó nem vállal felelősséget a Kuponnal megvásárolható szolgáltatásért/termékért. Eladó felelőssége nem terjed ki a Vevő és az Eladó kereskedelmi partnere között létrejött jogviszonyért. Eladó nem vállal felelősséget a Vevő és Kibocsátó között létrejött jogviszonyból (szerződésből) eredő követelésekért, a szerződés teljesítéséért, annak módjáért, a szerződés tárgyáért, a szerződő felek személyéért. Ebből a jogviszonyból (szerződésből) eredően kártérítési felelősség Eladót nem terhelheti.

 

A digitális adattartalom, azaz a Vevőnek e-mailben megküldött kupon a magyar jogszabályoknak megfelelően kompatibilis a helyben szokásos szoftver és hardver környezettel, továbbá az e-mail levelezésben irányadó biztonsági  feltételek szerint kerül kiküldésre. A kompatibilitásért a Kibocsátó felel.

 

4. Elállási jog és gyakorlásának feltételei

4.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

Az online felületeken megvásárolható letölthető vagy e-mail útján átadott kuponok digitális adattartalomnak minősülnek.Ennek megfelelően az elektronikus úton megvásárolt letölthető vagy e-mailben elküldött kuponok esetében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát.A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletese szabályairól szóló 45/2014. (II26.) Korm.rendelet 29. a (1) bekezdés m) pontja.

--

(Beletartoznak a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek.) Ha a fogyasztó a szokásos költségű fuvarozási módtól eltérő, drágább módozatot választ, elállás esetén az ebből fakadó többletköltséget a Vállalkozó nem köteles megtéríteni.

Tájékoztató a Rendelet szövege szerint:

.A lejárt határidejű Kuponokat az Eladó nem tudja visszaváltani.

 

5. Panaszkezelés

a Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. tv.) 17./A § alapján

"(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

(5) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

(8) *  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

6. A felelősség korlátozása, illetőleg kizárása

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a) Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

d) Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

e) Bármely szoftver nem megfelelő működése.

f) Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

g) A Webáruház terméket, illetve szolgáltatás igénybevételét közvetíti kuponos formában, ennélfogva a közvetítés, reklámtevékenység jellege miatt semmilyen formában nem felel a  termék/szolgáltatás minőségéért, a technikai feltételekért, a tényleges igénybevételkor alkalmazott gépekért, az esetleges eltérésekért a reklámozott feltételekhez képest. A Webáruházban szereplő adatok minden esetben harmadik féltől származnak, azok valóságtartalmáért a Webáruház nem felelős.

6.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

6.4. Vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

7. Hatály és módosítás

7.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a vevőket. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, kivéve, amennyiben ehhez a vásárló hozzájárult.

8.2. A Szolgáltató jogosult a vásárlók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárlók által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

8.3. A vásárló az adatkezelésre adott, továbbá a 8.1 és 8.2 pontokban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

8.4. A www.ezdejo.hu weboldalon megjelent anyagok az Eladó által tulajdonolt és szabadalmaztatottak, melybe beletartozik minden cím, a hirdetések szerzői és tulajdon joga valamint a teljes reklám anyagok. Ezek az anyagok magukba foglalják, de nem korlátozottak a designra, elrendezésre, kinézetre, megjelenésre és grafikákra. Bármilyen jellegű másolása szigorúan tilos kivéve a szerzői jogban foglaltak szerint.

 

8.5. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatán. Magatartási kódex jelenleg nem áll rendelkezésre.

 

Beloiannisz, 2020. február 1.

 

 

Tudnivalók

Üzenj nekünk! Rólunk
GY.I.K. Partner szeretnék lenni
Adatvédelem Á.Sz.F.
Impresszum Kapcsolat

Hívd meg barátaidat!

A kártyás fizetés szolgáltatója:

Utolsó módosítás dátuma: 2022-07-02

Rendszer és design: KuponOS

A képek illusztrációk. Az eredeti szolgáltatás vagy termék eltérhet a képen láthatótól.