Adatvédelmi Nyilatkozat

1.Általános

Ezdejó Kft. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által 2014. április 8-án kiadott adatkezelés nyilvántartási számmal rendelkezik.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74367/2014.

Ezdejó Kft (cégjegyzékszám: 07-09-024842) (továbbiakban: az Eladó), egy társaság, mely a www.ezdejo.hu weboldalt működteti, beleértve minden elemüket és (al)oldalukat, ami elérhető a www.ezdejo.hu címen (továbbiakban: a weboldalon), ezennel vállalja, hogy az Ön adatait védi és bizalmasan kezeli.

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat az Eladó által begyűjtött személyes adatok kezeléséről és a Regisztrált Felhasználók személyes adataikhoz kapcsolódó jogairól szól. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes minden félre, akik Regisztrált Felhasználónak számítanak a weboldalon. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelel.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban a "Regisztrált Felhasználó" és az "Eladó" kifejezések megfelelnek az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

A weboldalon Regisztrált Felhasználó személyes adatait és elérhetőségét nem adjuk ki harmadik fél számára, amíg az jogilag nem kötelező vagy a Regisztrált Felhasználó azt jóvá nem hagyja.

A Regisztrált Felhasználó könnyen és gyorsan megszüntetheti a tájékoztatások kézbesítését, ha követi a tájékoztatóban foglaltakat vagy kéri a törlését a következő e-mail címen: info@ezdejo.hu

Az Eladó tiszteletben tartja a Regisztrált Felhasználók adatok védelméhez való jogát, ezért gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a Regisztrált Felhasználók által a weboldalon megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az Eladó minden internetes tevékenysége összhangban van az európai  és magyarországi törvényhozással.

2. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

A weboldalt bárki látogathatja anélkül, hogy személyes adatot kelljen közölnie az Eladóval. Azonban, hogy a weboldallal kapcsolatos információkat kaphasson e-mailben, a felhasználónak fel kell iratkoznia az Ezdejó hírlevélre (továbbiakban hírlevél). A hírlevél feliratkozáskor a következő személyes adatokra van szükség:

- Vezetéknév;

- Keresztnév;

- E-mail cím;

A feliratkozás akkor érvényes, ha a feliratkozáskor megadott e-mail címre küldött érvényesítő linken a feliratkozó visszaigazolja feliratkozási szándékát.

A weboldalon való vásárlásra csak regisztrált felhasználók jogosultak. Regisztrálni a következő adatok megadásával lehet:

- Felhasználónév,

- Vezetéknév,

- Keresztnév,

- E-mail cím,

- Telefonszám;

- Utca és házszám;

- Irányítószám;

- Város;

- Születési idő;

- Neme;

- Jelszó

A regisztrációt követően a Regisztrált Felhasználó  a weboldalon Profil/Adatmódosítás menüpontban megváltoztathatja megadott adatait, kivéve a Felhasználó nevét.

Belépéskor a felhasználó nevet és a jelszót kell megadni. Elfelejtett jelszó esetén a rendszer újat generál és elküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre. A regisztrált felhasználó által megadott jelszó titkos, azt az Eladó sem ismeri, csakúgy, mint az elfelejtett jelszó újrakérésekor legenerált újabb jelszót.

A Regisztrált felhasználó vásárlásai alapján Ezdejó Kt. a következő személyes adatokat is gyűjti:

- a vásárolt termék típusa, dátuma és értéke (ára);

- Kupon azonosító

- Fizetés módja

Az Eladónak joga van kezelni a begyűjtött személyes adatokat a kérések teljes végrehajtásához szükséges idő alatt, amíg a teljes visszavonását/törlését nem kérik az adatoknak a rendszerből, továbbá archiválni azokat a törvényi kereteken belül.

3. Az adatok felhasználásának esetei:

Az Eladó a következő esetekben használja fel az adatokat:

- a vásárláshoz és eladáshoz szükséges tennivalók vagy bármilyen az  Eladó és a Regisztrált Felhasználó közti szerződéses tevékenység, beleértve a Regisztrált Felhasználó fizetésének hitelesítését és rendelésének kiszállítását;

- a Regisztrált Felhasználó regisztrálása és a weboldalhoz való hozzáférés biztosítása;

- nyilvántartásba vétele a weboldal Regisztrált Felhasználóinak;

- statisztikai, marketing és más analizálások és kutatások a Regisztrált Felhasználókkal kapcsolatban

- az Eladó használati utasításainak és tájékoztatásainak kiküldése; a begyűjtött adatok és információk továbbítása, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatoknak megfelelően, harmadik félnek, olyan harmadik félnek, akik partnerek vagy kapcsolatban állnak a weboldallal vagy az Eladóval (továbbiakban: kapcsolódó cégek) és az Eladó hivatalos forgalmazói, üzletei és terjesztői, akik használni fogják a begyűjtött adatokat és információkat a jelen bekezdésben megfogalmazott esetekkor

- reklám és nem reklám jellegű direkt levelek, e-mailek és más postai üzenetek és értesítések küldése a weboldallal, az Eladó termékeivel és szolgáltatásaival, speciális ajánlataival, promócióival és új tételeivel, napi-, heti- és havi akcióival kapcsolatban;

- reklámok vagy nem reklám jellegű direkt levelek, e-mailek és más postai üzenetek és értesítések, beleértve az e-újságok, e-könyvek, hírlevelek, cikkek, katalógusok és más promóciós anyagok küldése

- reklámok vagy nem reklám jellegű direkt levelek, e-mailek és más postai üzenetek és értesítések küldése a kapcsolódó cégektől.

- Regisztrált Felhasználó kiszolgálása Regisztrált Felhasználó véleményének kérése a termékekről és szolgáltatásokról, termékkérdőívek kitöltése, a Regisztrált Felhasználó kereséseinek és az Eladó termékeivel és szolgáltatásival kapcsolatos kérések megkönnyítésére és feldolgozására, és a Regisztrált Felhasználó informálása a nyereményjátékokról és promóciós tevékenységekről.

Az Eladó a regisztrált felhasználó adatait mindaddig tárolja, míg a felhasználó azok törlését írásban nem kéri az info@ezdejo.hu e-mail címen, vagy a hírlevélben rendelkezésére álló „leiratkozom” linkre kattintva nem jelzi adattörlési kérelmét.

4. Személyes adatok felhasználása és megosztása harmadik féllel

Az Eladó a megosztott személyes adatokat a fent közölt esetekben használja. Az Eladó alkalmazottjainak és meghatalmazott szerződéses partnereinek kötelezettsége hogy az adatok titkosságát tiszteletben tartsák, amelyeket a Regisztrált Felhasználó megadott.

A Regisztrált Felhasználók beleegyeznek, hogy a személyes adatok, amiket megadtak, rájuk vonatkoznak. Amennyiben ez nem történik meg, a felhasználó hozzáférése a weboldalhoz megtagadásra kerül és a megadott adatok véglegesen törlődnek.

A Regisztrált Felhasználók beleegyeznek, hogy személyes adataikat megoszthatják harmadik személlyel, amennyiben az Eladó megalapozottnak véli szükségességét csalás elkerülésében, teljesítse alapvető kötelezettségeit, hogy érvényesíteni tudja vagy védeni az Eladó vagy kapcsolódó cégek jogait, vagy a vállalati tevékenységekkel kapcsolatban, mint például összeolvadás, felvásárlás, vagyontárgyak vétele vagy eladása stb.

5. Személyes adatok megosztása az adatfeldolgozókkal

A Regisztrált Felhasználók beleegyeznek, hogy személyes adataikat megoszthatja az Eladó más személyekkel és felekkel, hogy szerződés jöhessen létre, melyben a Regisztrált Felhasználó egy fél és ez által a Regisztrált Felhasználó teljes hasznot élvez az ebből adódó Eladó speciális ajánlataiból, promócióiból és szolgáltatásaiból. Az Eladó más személyek szolgáltatásait is igénybe veszi, hogy az ő nevében tevékenységeket hajtson végre, mint a rendelések teljesítése, csomagok szállítása, postai levelek és e-mailek küldése, szöveges üzenetek (SMS) küldése, marketing tevékenység igénybevétele, bank- és hitelkártyás fizetések feldolgozása, csalások ellenőrzésének megvizsgálása és Regisztrált Felhasználók kiszolgálása. Ezeknek a személyeknek hozzáférése lehet a személyes adatokhoz, hogy ezeket a tevékenységeket végrehajtsák, de nem fogják más esetekben felhasználni azokat. Az Eladó elvárja ezektől a harmadik felektől, hogy szigorúan együttműködjenek és az adatokat a törvényeknek megfelelően dolgozzák fel.

6. A Regisztrált Felhasználó jogai

A Regisztrált Felhasználó önkéntesen hozzájárult az adatainak feldolgozásához és joga van ezt visszavonni. A Regisztrált Felhasználó joga, hogy a személyes adatait frissíthesse vagy töröltethesse az adatait az Eladó rendszeréből, vagy egy kivonatot kérhessen az adatokról, melyeket az Eladó feldolgozásra ad át. Kérjük vegye figyelembe, hogy akár 30 nap is lehet, hogy az Eladó teljesíthesse a Regisztrált Felhasználó ezen kérését.

A Regisztrált Felhasználó, aki nem kíván további e-maileket kapni a promóciós hírekről a törlési igényét a következő e-mail címen teheti meg: info@ezdejo.hu

A Regisztrált Felhasználó kérheti az Eladót, hogy teljesen törölje a rendszeréből az alábbi e-mail címen: info@ezdejo.hu. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Eladónak szüksége lehet bizonyos adatokra, hogy a szolgáltatást biztosítani tudja a Regisztrált Felhasználó számára és ha azt kérte, hogy minden adatot töröljön, akkor teljesen vagy részlegesen nem lesz elérhető a Regisztrált Felhasználó számára a weboldal.

A Regisztrált Felhasználó frissítheti az Eladó által tárolt személyes adatait vagy bármilyen információt kérhet az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen: info@ezdejo.hu. A személyes adatait a Regisztrált Felhasználó is frissítheti a weboldalon a Profil/Adatmódosítás részben.

7. Fiatalkorúak

A 18 év alatt személyek nem oszthatják meg személyes adataikat a weboldalon az Eladóval a szülői vagy gyámi hozzájárulás nélkül. Az Eladó szándékosan sose fog személyes információkat gyűjteni 18 éven aluliaktól vagy bárhogyan felhasználni vagy harmadik féllel megosztani azokat beleegyezés nélkül. Az előzőekre vonatkozóan az Eladó feltételezni, hogy a weboldal Regisztrált Felhasználói 18 évnél idősebbek, de ennek ellenőrzésére nincs módja és lehetősége, így az ezzel kapcsolatos esetleges jogi következményekért felelősséget sem vállal.

8. Cookie-k

A cookie-k (sütik) olyan kis méretű fájlok, melyek ideiglenesen tárolódnak a felhasználó számítógépén (pl.: merevlemez), amik segítségével a weboldal felismeri a felhasználó számítógépét vagy egyéb eszközét a következő látogatáskor. Az Eladó kizárólag a weboldal használatával kapcsolatos adatokat gyűjt a cookie-kal. A cookie-k által gyűjtött adatok személytelenek és nem kapcsolhatóak egyetlen felhasználóhoz sem és nem tartalmaznak személyes adatokat. A Regisztrált Felhasználónak lehetősége van kikapcsolnia a cookie-kat a böngészője beállításainak segítségével.

Amikor Ön belép a weboldalra, akkor nem személyi jellegű adatok (webböngésző típusa, látogatások száma, a weboldalon átlagosan töltött idő, meglátogatott weboldalak) automatikusan rögzítve vannak. Ezek az adatok visszajelzésként vannak használva, hogy a weboldal megjelenését, tartalmát és funkcióit fejlesszük.

9. Biztonság

Az Eladó védelmezi és kezeli a weboldal összes Regisztrált Felhasználójának adatait a megadott törvények keretein belül.  Az Eladó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy a személyes adatokat véletlenül vagy jogtalanul megszüntessék, elvesszenek, jogtalanul kezeljék, nem engedélyezett megosztás vagy hozzáférés történjen, és minden jogtalan feldolgozást megakadályozzon.

10. Linkek más weboldalakhoz

A weboldalon bizonyos részein hivatkozások lehetnek más szolgáltatókhoz/felekhez az Eladó hatáskörén belül vagy kívül. Ha a Regisztrált Felhasználó elhagyja a weboldalt, tanácsos figyelmesen átolvasni minden egyes weboldal szabályzatát, amely személyes adatokat gyűjt. Az Eladó nem kezeli az ezeken az oldalakon lévő információkat és a személyes adatokra vonatkozó szabályokat más oldalakon és nem felelős semmilyen tartalomért, termékért vagy szolgáltatásért, amit kínálnak. Az Eladó nem vállal felelősséget az adatvédelmi megoldásokról ilyen harmadik fél által irányított weboldalakon és a használatukat a Regisztrált Felhasználó saját felelősségre teszi.

11. Felelősség kizárása

A Regisztrált Felhasználónak meg kell győződnie az Eladónak megosztott adatok biztonságáról és titkosításáról, amikor a weboldalt használja. Az Eladó feltételezi, hogy a személyes adat, amit megadott a Regisztrált Felhasználó, az rá vagy az arra feljogosító személyre vonatkozik. Ha a Regisztrált Felhasználó feltételezi, hogy a személyes adatokat nem engedélyezett harmadik fél használja, vagy megosztották az adatot engedély nélkül, akkor neki azonnal tájékoztatnia kell az Eladót. Ennek mulasztása esetén az Eladó nem vonható felelősségre a károkért, amit a személyes adatok jogtalan megosztása okoz. Amennyiben egy Regisztrált Felhasználó a www.ezdejo.hu oldalon feltüntetett 

12. Értesítés a változásokról

 Az Adatvédelmi Nyilatkozat bármikor frissülhet, átdolgozhatják vagy kiegészülhet a Regisztrált Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül. A változtatások utána az Eladó weboldalának használatával vagy termékek rendelésével a Regisztrált Felhasználó elfogadja az összes változást.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat érvénybe lép 2014. április 9-én

13. Tárhely szolgáltató adatai

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adószám: 23495919-2-41
 • EU-s közösségi adószám: HU23495919
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
 • Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
 • IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
 • SWIFT kód: CIBHHUHB
 • Telefon 0-24: +36 1 700 2323 (telefonos menütérkép megtekintése)
 • FAX: +36 1 700 2254
 • Email: info@tarhely.com
 • Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
 • Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00-17:00
 • 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet
 • Az adatokat SSD-n tárolják virtuális szervereken.
 • Tudnivalók

  Üzenj nekünk! Rólunk
  GY.I.K. Partner szeretnék lenni
  Adatvédelem Á.Sz.F.
  Impresszum Kapcsolat

  Hívd meg barátaidat!

  A kártyás fizetés szolgáltatója:

  Utolsó módosítás dátuma: 2022-05-23

  Rendszer és design: KuponOS

  A képek illusztrációk. Az eredeti szolgáltatás vagy termék eltérhet a képen láthatótól.